Hệ thống điện bao gồm các công tắc, còi xe,...

Hệ thống điện bao gồm các công tắc, còi xe,...